Odpylacze dla zamiatarek ulicznych i frezarek asfaltu

Obszary zastosowania technologii odpylania mobilnego, bazujące na montowanych odpylaczach suchych CFT wykorzystywane mogą być również dla instalacji ssących. Stopień skuteczności działania instalacji filtrujących z kompaktowym wkładem  filtrującym CFT jest nadzwyczajnie wysoki: pozwala na usunięcie do 99% zanieczyszczeń z powietrza zasysanego przez zamiatarkę.

Pozytywnym efektem ubocznym kompaktowej budowy filtra jest brak potrzeby wykorzystywania wody do wiązania pyłów.  Dzięki temu oszczędzamy środowisko naturalne, obniżamy koszty eksploatacyjne maszyn i umożliwiamy wykorzystanie maszyny również w temperaturach ujemnych.

Zdjęcie obok po prawej stronie przedstawia przykład wykorzystania instalacji kompaktowej filtra CFT na frezarce drogowej. Na przedstawionym przykładzie pył odsysany jest  z obszaru walca przez odpylacz mokry CFT zamontowany nad przenośnikiem taśmowym i przesyłany spiralnym wężem widocznym na zdjęciu.  Woda konieczna do eksploatacji odpylacza pobierana jest ze zbiornika wody umieszczonego na frezarce asfaltu.

Galeria

Zastosowanie w zamiatarkach drogowych
Schemat
Odpylanie maszyny frezującej