Odpylanie i wentylacja tymczasowych stanowisk budowy tuneli

Tymczasowe stanowiska prowadzenia prac w tunelach, polegające najczęściej na wymianie szyn, zwrotnic, podsypek żwirowych pod tory, prace związane z wymianą wykładzin ściennych podziemnych tuneli kolejowych (metra, kolei miejskich) wiążą się z koniecznością zapewnienia wydajnego odpylania i wentylacji stref prowadzenia prac.  Zastosowane urządzenia techniczne muszą spełniać najwyższe wymagania odnośnie bezpieczeństwa i awaryjności w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pracowników pracujących na stanowiskach tymczasowego prowadzenia robót w tunelach - w niebezpiecznym otoczeniu, gdzie najczęściej odbywa się dalej ruch kolejowy.

Nasza firma dysponuje odpowiednim know-how w zakresie projektowania i realizacji systemów odpylania i wentylacji tymczasowych stanowisk prowadzenia prac w tunelach. Dzięki zebranym przez wiele lat doświadczeniom podczas realizacji różnych i licznych projektów jesteśmy w stanie zaoferować rzetelne wsparcie realizacyjne począwszy od prac projektowych, przez wykonanie prac montażowych i uruchomienia, skończywszy na demontażu instalacji. W fazie realizacji prac budowlanych przez naszych klientów jesteśmy zawsze do dyspozycji.

Galeria

Rysunek poglądowy
Urządzenie odpylające
Odpylacz z kompaktowymi elementani fitrującymi