Zastosowanie na kruszarkach, punktach przeładunkowych i bunkrach

Efektywne odciąganie pyłów powstających w danych źródle pylenia, jak np. w komorze kruszarki lub w punktach przeładunkowych, itp. ma decydujące znaczenie dla zastosowania odpylaczy przy urabianiu.


 Nasza firma oferuje różne wersje wykonania:

  • odpylacze stacjonarne z nakładanym filtrem w wersji zabudowanej na maszynie lub częściowo przejezdnej, które przesuwane są równolegle do postępu prac urabiania  

  • odsysanie za pomocą kanałów rurowych prowadzących do głównej instalacji filtrującej

Galeria

Odpylanie kruszarki
Odpylanie punktu przeładunkowego
Odpylanie zbiorników
Odpylanie kruszarki / przesiewaczy