Obróbka wstępna powietrza - odpylanie w najbardziej różnorodnych warunkach

Instalacje do obróbki wstępnej powietrza wykorzystywane są najczęściej do odpylania systemów odkrywkowych.

W kopalni odkrywkowej "Hambacher Forst" firmy RWE Power wykorzystywany jest odpylacz mokry naszej produkcji do odpylania punktu zrzutowego głównego taśmociągu transportowego. W przypadku konieczności prowadzenia ruchu odpylacza w temperaturach ujemnych, montowane są na nim dodatkowe grzałki podgrzewające urządzenie.  Po wejściu w życie rozporządzenia UE o dopuszczalnych poziomach stężenia pyłu zawieszonego (w roku 2005) zabudowa odpylacza stała się bardzo często koniecznością.

Również w kopalni diamentów w Botswanie/ Afryka wykorzystywany jest nadziemny odpylacz mokry CFT do redukcji stopnia zapylenia.

Galeria

Odpylanie punktu przeładunkowego
Odpylacz mokry Hambach (Niemcy)
Odpylacz mokry Debswana w południowej Afryce
Odpylanie kruszarki i sortowni, kopalnia Prosper (Niemcy)