Zastosowanie przy drążeniu chodników w górnictwie i budowie tuneli

Odpylacze typu CFT eksploatowane mogą być zarówno w budownictwie górniczym oraz przy budowie tuneli podziemnych. Mogą być wykorzystywane dla wszystkich technologii urabiania: tunelowych maszyn drążących (TBM), kombajnów chodnikowych do urabiania selektywnego (TSM), kombajnów do urabiania ciągłego Continuous-Miner (CM) oraz dla konwencjonalnej techniki drążenia z użyciem materiałów wybuchowych (MW).

Odpylacz instalowany na tunelowej maszynie drążącej TBM nie służy tylko do odpylania strefy pracy głowicy wiertniczej, ale również przesypni, zintegrowanych kruszarek, urządzeń załadowczych na środki transportu i urządzeń do iniekcji betonu. 

W przypadku odpylacza montowanego na kombajnach chodnikowych TSM element filtracji może być montowany za kombajnem chodnikowym lub bezpośrednio na nim.

Kombajny CM wykorzystywane są głównie do urabiania komorowo-filarowego.  Ze względu na wysoki stopień mobilności tych kombajnów sam odpylacz musi być zabudowany na maszynie.  Konstrukcja naszych odpylaczy może być dopasowana dokładnie do zewnętrznych wymiarów kombajnu CM.

Odpylacze CFT mogą być wykorzystywane również przy konwencjonalnym urabianiu z użyciem materiałów wybuchowych do odciągania gazów postrzałowych w kopalniach, które oprócz pyłów zawierają gazy nitrozowe. 

Galeria

Odpylanie TBM
Odpylanie TSM
Odpylanie Continous Miner
Odciąganie gazów postrzałowych