Dziedziny zastosowań

Technologia odpylania CFT ma zastosowanie w następujących dziedzinach

•  przy drążeniu szybów i tuneli

  -  we wszystkich etapach urabiania
  -  podczas udostępniania złóż
  -  w wydobyciu 
  -  w przeróbce mechanicznej
  -  przy oczyszczaniu powietrza z gazu

•  w przemysle surowcowym

•  w przypadku mobilmych źródeł emisji

  -  w pojazdach do czyszczenia ulic
  -  we frezarkach drogowych  
  -  w mobilnych instalacjach do kruszenia

•  w miejscach czasowego drążenia tuneli

•  do zapewnienia czystego powietrza w tunelach drogowych