Szybka i bezpieczna ocena ryzyka dzięki monitorowaniu powietrza otoczenia

Walizka pomiarowa CFT służy do prowadzenia długookresowych prac w zakresie technicznego monitoringu i pomiarów oraz rejestrowania uzyskanych wyników pomiarowych. Typowym miejscem zastosowania walizki pomiarowej CFT są tunele. Aktualne wartości pomiarowe są wyświetlane i zapisywane na twardym dysku stanowiącym część składową walizki.  Dane wyświetlane są w formie raportów lub mogą być alternatywnie przeniesione na zewnętrzny komputer i wykorzystane do analizy lub wydruku. 

 Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja i obudowa walizki dopasowane są do typowych warunków technicznych. Łatwy i bezpieczny sposób użycia ułatwia i zapewnia prawidłowy monitoring techniczny parametrów. Ustawione mogą być wymagane wartości graniczne. W przypadku ich przekroczenia uruchomiony będzie akustyczny i optyczny sygnał ostrzegawczy. 

Walizka pomiarowa CFT wykorzystywana jest do prowadzenia następujących pomiarów:

      - prędkości przepływu powietrza

      - kierunku przepływu powietrza

      - zawartości tlenku węgla

      - zawartości dwutlenku węgla

      - zawartości tlenu

      - zawartości tlenku azotu

      - zawartości dwutlenku azotu

 

galeria

Protokołowanie wyników pomiarów
Walizka do pomiarów

+48 32 757 44 22

Infolinia serwisu technicznego