Systemy usuwania i utylizacji gazu kopalnianego

Najwyższy poziom zabezpieczenia przed wybuchem

Najczęściej w pokładach węgla koksującego może bardzo łatwo dojść do powstania niebezpiecznie wysokiego stężenia metanu w powietrzu. Stężenie to nie zawsze daje się skutecznie obniżyć za pomocą systemów przewietrzania chodników. Dlatego, wraz z naszym partnerem  - Brockhaus Umwelt oferujemy systemy do usuwania metanu. Firma Brockhaus Umwelt GmbH należy do czołowych niemieckich producentów.

Głównym urządzeniem systemu usuwania metanu jest wytwornica podciśnienia zamontowana na powierzchni, która zasysa i odprowadza rurami gaz kopalniany z pokładu lub wyeksploatowanej komory.

W naszej ofercie mamy do wyboru kilka metod utylizacji metanu zawartego w gazie kopalnianym.

Jedną z możliwości jest jego oczyszczenie i wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. Inną metodą jest spalanie na "świeczce" gorącego gazu, w wyniku czego szkodliwy dla środowiska metan przekształca się w mniej szkodliwy CO2. Trzecią opcją jest wyprowadzenie metanu zimną "świeczką" i wydmuchanie do atmosfery.

Galeria

Systemy do usuwania metanu
Wytwornica podciśnienia
Produkcja energii elektrycznej lub ciepła