Odpylacze suche - Najnowocześniejsza technologia o najwyższej wydajności

W zakresie suchego odpylania opieramy się na własnej opatentowanej technologii. Odpylacze ze sztywnymi wkładami filtracyjnymi CFT są znane również pod nazwą "filtry z wkładem kompaktowym". W stosunku do tradycyjnych rozwiązań mają one unikatową zaletę: zapewniają największy stopień odpylenia przy niewielkim zużyciu energii.

Kompaktowe elementy filtracyjne CFT zapewniają bez problemu stopień odpylania bliski 100%. Wynik odpylania znacznie przewyższa obowiązujące na całym świecie normy zawartości pyłu w otoczeniu miejsca pracy. Wyniki uzyskiwane przez każdy zabudowany odpylacz można sprawdzić na stanowisku testowym DMT (Deutsche Montantechnologie) w Essen.

W zależności od jakości materiału filtracyjnego osiągane są wartości oczyszczonego powietrza od ≤ 0,5mg/m³ do ≤ 0,2 mg/m³ a nawet ≤ 0,1 mg/m³

Fragmenty z raportów znajdują się tutaj.

Odpylacze suche CFT w wersji z filtrem ze sztywnym wkładem filtracyjnym

W porównaniu do klasycznych urządzeń odpylających, opatentowane filtry CFT ze sztywnym wkładem filtracyjnym zwane "filtrami kompaktowymi" zapewniają najwyższy stopień odpylania przy niskim zużyciu energii i najmniejszych wymiarach.  Budowa modułowa urządzenia pozwala na uzyskanie kompaktowych i elastycznych standardowych wielkości i wydajności pojedynczego modułu w zakresie od 30 do 3.000 m³/min. Na życzenie z przyjemnością wykonamy wielkości specjalne.

Odpylacze suche CFT w wersji z filtrem stojącym.

Filtry stojące mogą być wykonane w zależności od wymagań jako filtry rękawowe, workowe oraz kieszeniowe filtry pulsacyjne. W przypadku filtrów stojących CFT elementy filtracyjne są czyszczone za pomocą impulsów sprężonego powietrza.

Wykonanie w wersji zabezpieczonej przed eksplozją

Na życzenie klienta odpylacze suche CFT mogą być wykonane w wersji zabezpieczonej przed wybuchem, w szczególności przed wybuchem gazu kopalnianego. Wymagania międzynarodowych przepisów obowiązujących w tym względzie w danym miejscu zastosowania odpylacza zostaną w 100% spełnione. Do takich przepisów należą m.in.: ATEX dla obszaru Europy, regulacje MA dla Chin, Przepisy o Ochronie Przeciwwybuchowej w Górnictwie PB dla Rosji oraz dopuszczenie MSHA - dla rynku amerykańskiego.