Oczyszczanie powietrza z gazu - Czyste powietrze również dla krytycznego środowiska

Oferujemy różne wersje systemów odpylania zapewniające bezpieczne usunięcie niepożądanych lub toksycznych składników gazowych. Zawsze poszukujemy najlepszego możliwego rozwiązania odpowiedniego dla rodzaju usuwanych składników gazowych i spełniającego pozostałe warunki.

Do oczyszczania powietrza można użyć mokrych odpylaczy CFT z lub bez dodatków. Ponadto CFT oferuje również filtry tkaninowe z zabudowanymi dalej filtrami nasypowymi, w tym m.in. z separatorami zawierającymi węgiel aktywny.

Oczyszczanie powietrza z gazu w tunelu