Instalacje CFT suchego odsysania zwiercin - Opatentowane zwiększenie wydajności

Przy wykonywaniu wierceń za pomocą wiertnic obrotowych i/ lub udarowych zazwyczaj do wypłukiwania zwiercin używa się wody. W przypadkach tzw. wierceń na sucho do usuwania zwiercin używa się sprężonego powietrza. Aby usunięte zwierciny nie uchodziły na zewnątrz wraz z powietrzem (nie tworzyły emisji) muszą być odprowadzone i oddzielone od powietrza.

Do tego celu opracowaliśmy specjalną technologię wydajnego odsysania zwiercin na sucho. Głównym elementem tego innowacyjnego opatentowanego rozwiązania jest dmuchawa trójtłokowa o dużej wydajności wytwarzająca podciśnienie, połączona z filtrem kompaktowym zapewniającym dotrzymanie NDS pyłu w warunkach pracy pod ziemią. Nasze systemy do suchego odsysania zwiercin (CTBA) zapewniają praktycznie 100% ich usunięcie. Ta właściwość ma decydujące znaczenie dla BHP i efektywności procesu.

Systemy do suchego odsysania zwiercin CFT są dostępne w 4 wersjach standardowych różniących się średnicą króćca ssawnego i mocą ssania. Rozwiązania są dostosowane do najczęściej stosowanych konstrukcji wozów wiertniczych. W zależności od średnicy węża odległość między czołem przodka a urządzeniem do odsysania może wynosić do 50m. Możliwe jest wykonanie wersji specjalnych.

Galeria

System do suchego odsysania zwiercin (CTBA)
Odpylacz z elektr. sterowaniem
CTBA w ruchu