Fragmenty z raportów

Wyniki badań wsadów pyłu według normy

Poniższe wyniki badań zostały dostarczone przez laboratorium higieny powietrza Deutsche Montan Technologie (DMT), Essen.

Materiał filtracyjny: CF / zawartość pyłu w powietrzu na wlocie 2.000 mg/m³

Ilość powietrza (o gęstości 1,2 kg/m³) m³ / s * 28,3
Całkowita strata ciśnienia Pa * 1.900
Zawartość pyłu w powietrzu na wlocie mg / m³ 2.000
Zawartość pyłu w powietrzu na wylocie mg / m³ 0,482
Skuteczność odpylania (całkowita) % 99,976
Obciążenie powierzchni filtracyjnej m³ / (m² * min) 2,4
* = wartość średnia

Materiał filtracyjny: CFC / Zawartość pyłu w powietrzu na wlocie 2.000 mg/m³

Ilość powietrza (o gęstości 1,2 kg/m³) m³ / s * 8,33
Całkowita strata ciśnienia Pa * 2.650
Zawartość pyłu w powietrzu na wlocie mg / m³ 2.000
Zawartość pyłu w powietrzu na wylocie mg / m³ 0,195
Skuteczność odpylania (całkowita) % 99,990
Obciążenie powierzchni filtracyjnej m³ / (m² * min) 2,22
* = wartość średnia

Materiał filtracyjny: CFM / Zawartość pyłu w powietrzu na wlocie 2.000 mg/m³

Ilość powietrza (o gęstości 1,2 kg/m³) m³ / s * 10,0
Całkowita strata ciśnienia Pa * 3.250
Zawartość pyłu w powietrzu na wlocie mg / m³ 2.000
Zawartość pyłu w powietrzu na wylocie mg / m³ 0,08
Skuteczność odpylania (całkowita) % 99,996
Obciążenie powierzchni filtracyjnej m³ / (m² * min) 2,47
* = wartość średnia

 

Wyniki badań zwiększoych wsadów pyłu

Przy zastosowaniach jak na przykład odpylanie maszyn drążących TBM, można spodziewać się większych obciążeń pyłu. Na tej podstawie zostały przeprowadzone szczegółowe badania.

W odniesieniu do następujących przykładów zauważamy, że wymagane wartości oczyszczonego powietrza zostają osiągnane niezależnie od koncentracji pyłu w powietrzu surowym.

Materiał filtracyjny: CF / zawartość pyłu w powietrzu na wlocie 4.000 mg/m³

Ilość powietrza (o gęstości 1,2 kg/m³) m³ / s * 10,0
Całkowita strata ciśnienia Pa * 3.100
Zawartość pyłu w powietrzu na wlocie mg / m³ 4.000
Zawartość pyłu w powietrzu na wylocie mg / m³ 0,058
Skuteczność odpylania (całkowita) % 99,999
Obciążenie powierzchni filtracyjnej m³ / (m² * min) 2,36
* = wartość średnia

Materiał filtracyjny: CF / zawartość pyłu w powietrzu na wlocie 10.000 mg/m³

Ilość powietrza (o gęstości 1,2 kg/m³) m³ / s * 10,0
Całkowita strata ciśnienia Pa * 3.100
Zawartość pyłu w powietrzu na wlocie mg / m³ 10.000
Zawartość pyłu w powietrzu na wylocie mg / m³ 0,055
Skuteczność odpylania (całkowita) % 99,999
Obciążenie powierzchni filtracyjnej m³ / (m² * min) 2,36
* = wartość średnia

 

Na stanowisku badawczym DMT, zostały pomyślnie przeprowadzone badania Filtrów kompaktowych CFT również z koncentracją pyłu surowego o wartościach ponad 50.000 mg/m³.

Wszystkie raporty badań przekażemy na życzenie.