Przegląd produktów

CFT jest dostawcą systemów odpylania i wentylacji. CFT dysponuje wysokowartościowymi i innowacyjnymi rozwiązaniami obejmującymi całość inwestycji: od planowania i przygotowania projektu aż po montaż i usługi serwisowe. Dostarczane instalacje obejmują systemy odpylania suchego i mokrego oraz związane z nimi wentylatory. Ponadto, CFT jest dystrybutorem produktów innych znanych producentów, które uzupełniają paletę rozwiązań z zakresu wentylacji.

CFT oferuje również rozwiązania indywidualne - np. oczyszczanie powietrza z ruchomych źródeł emisji  chwilowych oraz usuwanie szkodliwych gazów z emitowanych spalin, itd.

Przegląd naszych wyrobów

  • Odpylacze suche
  • Odpylacze mokre
  • Wentylatory
  • Lutnie
  • Wyposażenie wentylacyjne
  • Agregaty chłodnicze i ogrzewacze powietrza kopalnianego
  • Systemy usuwania i utylizacji gazu kopalnianego
  • Instalacje suchego odsysania zwiercin
  • Usługi inżynieringu
  • Usługi serwisowe

Galeria

Odpylacz suchy
Odpylacz mokry
Wentylator
Lutnie
Wyposa?enie wentylacyjne
Agregat ch?odniczy
Systemy usuwania i utylizacji gazu kopalnianego
Instalacje suchego odsysania zwiercin - CTBA
Us?ugi in?ynieringu