Grupa CFH

Firma CFT działa od 2008 w ramach holdingu CFH GmbH, który grupuje spółki-córki i podmioty powiązane kapitałowo, co stwarza szeroką bazę dla naszej działalności.

Schemat organizacyjny CFH

Od 2007 posiadamy przedstawicielstwo we Francji. W latach 2008 i 2009 utworzyliśmy spółki kapitałowe w Polsce i Kazachstanie, które znacznie poprawiły sprzedaż i obsługę serwisową na rynkach lokalnych.

W dniu 1 września 2015 r grupa CFH przejęła 50% udziału w DFT GmbH. DFT GmbH przejęła całkowicie technologie Deichmann Filtertechnik od GEA Group AG.

Dla lepszej obsługi klientów krajów francuskojęzycznych, nasze przedstawicielstwo we Francji, istniejące od roku 2007, zostało z dniem 1 stycznia 2016 r. przekształcone w spółkę CFT France.

Od 1 stycznia 2016 r., firma CST GmbH zajmuje się sprzedażą sprzętu używanego dla górnictwa i budowy tuneli.

Nasza liczna sieć przedstawicielstw krajowych obejmuje cały świat i zapewnia Klientom kompetentnych doradców i partnerów biznesowych m.in. w Australii, Chinach i Rosji.