Zarządzanie jakością

Firma CFT wykorzystuje już od wielu lat system zarządzania jakością i jest certyfikowana regularnie przez Niemiecką Spółkę Certyfikacji Systemów Zarządzania - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen - DQS

Certyfikacja ATEX

Jak już wspominaliśmy na różnych wcześniejszych stronach, wszystkie nasze instalacje filtracyjne dostarczane są również w wykonaniu przeciwwybuchowym i przeciwzapłonowym. Instalacje takie spełniać muszą wymagania różnych przepisów międzynarodowych, jak np. ATEX.

Oznakowanie CE

Nasze instalacje i urządzenia elektryczne spełniają wszystkie obowiązujące dyrektywy UE i są oznakowane symbolem CE.