GeoResources Zeitschrift 1/2017 - niemiecki

Głównym projektem WestConnex w Sydney / Australia

GeoResources Journal 2/2017 - angielski

Głównym projektem WestConnex w Sydney / Australia

Redukcja lotnego pyłu węglowego

Pomiary parametrów wentylatora odpylacza mokrego