Nasze produkty znajdują nabywców na całym świecie. W krajach o kluczowym znaczeniu dla sprzedaży, CFT jest reprezentowany przez spółki córki, biura handlowe oraz przedstawicielstwa krajowe.

We wszystkich innych krajach - prosimy o kontakt z sekretariatem naszego Działu Sprzedaży.